Ergebnisse

Rg. Name GP KK ME SL WN WI Σ Ort
41 Vajana Bartelt Neu 4,0 (29.) 5,0 (37.) 3,0 (37.) 1,0 (41.) 2,0 (40.) 5,0 (33.) 20,0 Berlin
39 Rene Kallaere Neu 1,0 (40.) 3,0 (41.) 4,0 (32.) 5,0 (32.) 3,0 (39.) 6,0 (30.) 22,0 Berlin
39 Fadi Semmo 2,0 (37.) 4,0 (39.) 5,0 (27.) 5,0 (32.) 5,0 (31.) 1,0 (41.) 22,0 Berlin
38 Sten Winkelmann U30 U20 4,0 (29.) 4,0 (39.) 1,0 (40.) 4,0 (38.) 6,0 (28.) 4,0 (38.) 23,0 Berlin
37 Evelyn Schnapka 2,0 (37.) 8,0 (17.) 3,0 (37.) 5,0 (32.) 2,0 (40.) 6,0 (30.) 26,0 Berlin
35 Dominique Bartelt 3,5 (34.) 5,0 (37.) 5,0 (27.) 7,0 (18.) 5,0 (31.) 6,0 (30.) 31,5 Berlin
35 Janneta Kat 4,5 (28.) 7,0 (28.) 5,0 (27.) 2,0 (40.) 5,0 (31.) 8,0 (18.) 31,5 Berlin
33 Michael Sack 5,0 (24.) 7,0 (28.) 3,0 (37.) 5,0 (32.) 7,0 (21.) 7,0 (27.) 34,0 Berlin
33 Frank Fichtner 3,0 (35.) 7,0 (28.) 10,0 (10.) 6,0 (27.) 4,0 (37.) 4,0 (38.) 34,0 Berlin
31 Sarah Wieding Neu 1,0 (40.) 8,0 (17.) 8,0 (21.) 9,0 (5.) 9,0 (13.) 3,0 (40.) 38,0 Berlin
31 Sabine N. Bielmann Neu 2,0 (37.) 7,0 (28.) 9,0 (15.) 6,0 (27.) 6,0 (28.) 8,0 (18.) 38,0 Berlin
30 Benjamin Lempert 7,0 (17.) 8,0 (17.) 4,0 (32.) 7,0 (18.) 5,0 (31.) 8,0 (18.) 39,0 Berlin
27 David Borngräber Neu 5,0 (24.) 8,0 (17.) 4,0 (32.) 7,0 (18.) 10,0 (9.) 7,0 (27.) 41,0 Berlin
27 Sabine Gudath 4,0 (29.) 10,0 (10.) 7,0 (22.) 5,0 (32.) 7,0 (21.) 8,0 (18.) 41,0 Berlin
27 Simone Quilitz Neu 7,0 (17.) 9,0 (14.) 6,0 (25.) 6,0 (27.) 8,0 (18.) 5,0 (33.) 41,0 Berlin
26 Norbert Räcke 3,0 (35.) 8,0 (17.) 6,0 (25.) 8,0 (11.) 7,0 (21.) 10,0 (11.) 42,0 Berlin
25 Michael Riese 5,5 (23.) 6,0 (35.) 12,0 (7.) 7,0 (18.) 5,0 (31.) 8,0 (18.) 43,5 Berlin
24 Lorenz Michel Neu 6,5 (19.) 11,0 (7.) 4,0 (32.) 7,0 (18.) 8,0 (18.) 8,0 (18.) 44,5 Berlin
22 Oliver Walenciak 4,0 (29.) 7,0 (28.) 10,0 (10.) 7,0 (18.) 9,0 (13.) 8,0 (18.) 45,0 Berlin
22 Torsten Vollmar Neu 4,0 (29.) 8,0 (17.) 13,0 (4.) 9,0 (5.) 6,0 (28.) 5,0 (33.) 45,0 Berlin
19 Rosemarie Handwerk 9,0 (8.) 8,0 (17.) 9,0 (15.) 8,0 (11.) 4,0 (37.) 9,0 (13.) 47,0 Berlin
19 Jonas Drossart 11,0 (2.) 7,0 (28.) 4,0 (32.) 6,0 (27.) 10,0 (9.) 9,0 (13.) 47,0 Berlin
19 André Noll Neu 5,0 (24.) 8,0 (17.) 14,0 (2.) 8,0 (11.) 7,0 (21.) 5,0 (33.) 47,0 Berlin
18 Gerhard Köhler & Maximilian Schaub Neu 6,5 (19.) 8,0 (17.) 12,0 (7.) 9,0 (5.) 8,0 (18.) 5,0 (33.) 48,5 Berlin
17 Laurentius Fritz Beste(r) U30 Beste(r) U20 9,5 (6.) 11,0 (7.) 1,0 (40.) 8,0 (11.) 7,0 (21.) 13,0 (4.) 49,5 Berlin
16 Mischa Karth 6,0 (22.) 6,0 (35.) 9,0 (15.) 8,0 (11.) 12,0 (3.) 9,0 (13.) 50,0 Berlin
15 Stefanie Schebella 7,5 (15.) 13,0 (3.) 7,0 (22.) 5,0 (32.) 9,0 (13.) 9,0 (13.) 50,5 Berlin
14 Axel Uhlig Neu 8,0 (13.) 12,0 (5.) 5,0 (27.) 4,0 (38.) 11,0 (5.) 11,0 (9.) 51,0 Berlin
13 Wendelin Michel 6,5 (19.) 8,0 (17.) 7,0 (22.) 8,0 (11.) 10,0 (9.) 13,0 (4.) 52,5 Berlin
10 Sonja Beckmann 9,0 (8.) 9,0 (14.) 10,0 (10.) 9,0 (5.) 7,0 (21.) 9,0 (13.) 53,0 Berlin
10 Frank Mengel Neu 10,0 (3.) 8,0 (17.) 10,0 (10.) 9,0 (5.) 5,0 (31.) 11,0 (9.) 53,0 Berlin
10 Dirk Müller 8,0 (13.) 7,0 (28.) 9,0 (15.) 11,0 (2.) 11,0 (5.) 7,0 (27.) 53,0 Berlin
9 Sinje Kotyrba Neu 9,0 (8.) 9,0 (14.) 13,0 (4.) 6,0 (27.) 7,0 (21.) 10,0 (11.) 54,0 Berlin
8 Patrick Pertsch Neu 9,0 (8.) 10,0 (10.) 5,0 (27.) 7,0 (18.) 10,0 (9.) 14,0 (1.) 55,0 Berlin
6 Barbara Kohler 7,5 (15.) 13,0 (3.) 12,0 (7.) 9,0 (5.) 9,0 (13.) 8,0 (18.) 58,5 Berlin
5 Florian Gottlöber Beste(r) Neu 10,0 (3.) 10,0 (10.) 13,0 (4.) 11,0 (2.) 9,0 (13.) 8,0 (18.) 61,0 Berlin
4 Niels Lindner 9,0 (8.) 12,0 (5.) 10,0 (10.) 7,0 (18.) 13,0 (2.) 12,0 (6.) 63,0 Berlin
7 Thomas Kolåsæter 5,0 (24.) 11,0 (7.) 9,0 (15.) 7,0 (18.) 12,0 (3.) 14,0 (1.) 58,0 Berlin
3 Jörg Schenk 10,0 (3.) 10,0 (10.) 14,0 (2.) 8,0 (11.) 11,0 (5.) 12,0 (6.) 65,0 Berlin
2 Marten Mrotzek 9,5 (6.) 14,0 (2.) 9,0 (15.) 11,0 (2.) 11,0 (5.) 14,0 (1.) 68,5 Berlin
1 Sebastian Klussmann 18,5 (1.) 18,0 (1.) 16,0 (1.) 13,0 (1.) 16,0 (1.) 12,0 (6.) 93,5 Berlin
Ø 6,4 Ø 8,6 Ø 7,8 Ø 7,1 Ø 7,8 Ø 8,3 Ø 45,9
GP: Geschichte und Politik - KK: Kunst und Kultur - ME: Medien und Entertainment - SL: Sport und Lifestyle - WN: Welt und Natur - WI: Wissenschaft
120 Fragen - 6 Runden - Zeitvorgabe 80 Minuten