10 der Woche - 09.12.2018: Lösungen

An der Café-Bar werden Euch diese Antworten serviert:

  1. Barista
  2. Kolumbien
  3. Pharisäer
  4. Johann Sebastian Bach
  5. Jemen
  6. Zichorie
  7. (Jamaica) Blue Mountain
  8. Steinfrüchte
  9. Finnland
  10. Kopi Luwak (auch: Kape Alamid Coffee, kopi laku, Cà phê phân chồn, fox-dung coffee oder weasel coffee)